კატეგორიები:
ტესტი შედგება 30 კითხვისაგან, ტესტირება მიმდინარეობს რეალური გამოცდის რეჟიმში. 3 შეცდომის დაშვების შემთხვევაში ტესტი შეწყდება ავტომატურად და გამოიტანს უარყოფით რეზულტატს. იმ შემთხვევაში თუ წარმატებით ჩააბარებთ ავტომატურად დაითვლება თქვენი დრო და თქვენი რეიტინგის ნახვას შეძლებთ სტატისტიკის გვერდზე, იმ სახელით რაც მიუთითეთ რეგისტრაციის დროს. გისურვებთ წარმატებას !!!
1. შუქნიშნის სიგნალები
2. მარეგულირებლის სიგნალები
3. სპეციალური სიგნალის გამოყენება
4. საავარიო შუქური სიგნალიზაცია
5. სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი
6. მოძრაობა, მანევრირება, სავალი ნაწილი
7. გასწრება შემხვედრის გვერდის ავლით
8. მოძრაობის სიჩქარე
9. სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია
10. გაჩერება დგომა
11. გზაჯვარედინის გავლა
12. რკინიგზის გადასასვლელი
13. მოძრაობა ავტომაგისტრალზე
14. საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი
15. ბუქსირება
16. სასწავლო სვლა
17. გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი
18. ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა
19. საგზაო მონიშვნა
20. სამედიცინო დახმარება
21. მოძრაობის უსაფრთხოება
22. ადმინისტრაციული კანონი