სტატისტიკა

ადგილი სახელი დრო
1 maka gvencadze 20:48
2 maka gvencadze 27:52
3 ხათუნა მჭედლიშვილი 49:18
4 ხათუნა მჭედლიშვილი 22:00
5 ხათუნა მჭედლიშვილი 22:42
6 ხათუნა მჭედლიშვილი 30:17
7 ხათუნა მჭედლიშვილი 30:31
8 ხათუნა მჭედლიშვილი 38:00
9 ხათუნა მჭედლიშვილი 38:03
10 ხათუნა მჭედლიშვილი 43:58
ადგილი სახელი დრო
11 ხათუნა მჭედლიშვილი 44:04
12 ხათუნა მჭედლიშვილი 49:51
13 ხათუნა მჭედლიშვილი 49:55
14 ხათუნა მჭედლიშვილი 02:02
15 ხათუნა მჭედლიშვილი 09:39
16 ხათუნა მჭედლიშვილი 13:00
17 ხათუნა მჭედლიშვილი 26:44
18 ხათუნა მჭედლიშვილი 26:47
19 ხათუნა მჭედლიშვილი 33:24
20 ხათუნა მჭედლიშვილი 33:39
ადგილი სახელი დრო
21 ხათუნა მჭედლიშვილი 39:21
22 ხათუნა მჭედლიშვილი 39:25
23 ხათუნა მჭედლიშვილი 02:56
24 ხათუნა მჭედლიშვილი 08:32
25 ხათუნა მჭედლიშვილი 19:37
26 ხათუნა მჭედლიშვილი 22:58
27 ხათუნა მჭედლიშვილი 23:13
28 ხათუნა მჭედლიშვილი 38:52
29 tiko kakabadze 14:54
30 tiko kakabadze 18:43